Polityka Plików "Cookies" Sklepu Internetowego Lifespan molecules

Pobierz PDF:

Spis treści:

1. Informacje ogólne

1.1. Witryna www.lifespan.pl używa Plików „cookies” zbierających dane o Użytkownikach Witryny.

1.2. Witryna www.lifespan.pl spełnia wymogi prawne dotyczące Prawa Telekomunikacyjnego realizującego zalecenia wynikające z art. 5 Dyrektywy Unii Europejskiej dotyczącej ochrony prywatności 2002/58/ WE na umieszczenie Plików „cookies” oraz art. 173 ustawy – Prawo telekomunikacyjne, a Administrator realizuje procedurę zbierania informacji w oparciu o regulacje art. 6 ust. 1 lit. f (uzasadniony interes), art. 11 i motywu 47 RODO.

1.3. Zgodnie z postanowieniami RODO niniejsza Polityka Plików „Cookies” wypełniając obowiązek informacyjny szczegółowo opisuje zasady przetwarzania danych zbieranych przez pliki „Cookies” podczas przeglądania przez Użutkowników Witryny internetowej www.lifespan.pl i korzystania z usług Sklepu internetowego Lifespan molecules.

1.4. Polityka Plików „Cookies” Sklepu internetowego Lifespan molecules, umieszczona jest nieprzerwanie na stronie internetowej www.lifespan.pl, w sposób umożliwiający Użytkownikom jej pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jej treści. Polityka Plików „Cookies” jest również udostępniana Klientom przed zawarciem umowy.

2. Definicje

Pojęcia, którymi posługuje się niniejsza Polityka Prywatności oznaczają:

2.1. Witryna – Sklep internetowy – prowadzony pod adresem www.lifespan.pl przez Lifespan Molecules spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

2.2. Strona (Podstrona) – element składowy Witryny, posiadający własny, unikatowy adres zawierający w pierwszym członie nazwę domeny oraz bezpośrednio po niej następujący znak / (ukośnik, slash) i odpowiedni ciąg liter i/lub cyfr. Przykładem tego jest właśnie podstrona na której się obecnie znajdujemy.

2.3. Administrator Witryny Internetowej – usługodawca, właściciel Witryny internetowej, w niniejszej polityce prywatności właściciel sklepu internetowego Lifespan molecules

2.4. RODO – kompleksowy zbiór regulacji przepisów prawnych dotyczący ochrony prywatności wprowadzony Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE a w celu także uzupełnienia przepisów wykonawczych krajowych i EU.

2.5. Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Witrynę.

2.6. Przetwarzanie Plików „Cookies” – operacja lub zestaw operacji wykonywanych na zebranych plikach „cookies” w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, takich jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

2.7. Pliki „cookies” – niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie przeglądarki internetowej na urządzeniu Użytkownika umożliwiające rozpoznanie urządzenia podczas ponownego połączenia z witryną, tzn. ułatwiające korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn. Są odczytywane przez oprogramowanie serwera który je stworzył, a także przez oprogramowania serwerów należące do podmiotów, z których usług korzysta Witryna  www.lifespan.pl (np. Facebook, Google).

2.8. Zaufani Partnerzy – renomowane podmioty współpracujące i dostarczające usługi związane z funkcjonowaniem Witryny i Sklepu internetowego www.lifespan.pl:

2.8.1. Google/You Tube – wtyczki społecznościowe, reklamy, dane analityczne Polityka prywatności: https://policies.google.com/privacy?hl=pl

2.8.2. Facebook/Instagram – wtyczki społecznościowe, reklamy, dane analityczne Polityka prywatności: https://www.facebook.com/about/privacy/update

2.8.3. OVH, Hostinger.com – firmy hostingowe

Polityka prywatności OVH: https://www.ovh.pl/ochrona-danych-osobowych/

Polityka prywatności Hostinger.com: https://www.hostinger.com/privacy-policy

2.8.4. WordPress – dostawca oprogramowania

Polityka prywatności WordPress: https://automattic.com/privacy/

2.8.5. WooCommerce – platforma sprzedażowa (e-commerce)

Polityka prywatności WooCommerce: https://automattic.com/privacy/

3. Informacje gromadzone przy użyciu plików „cookies”

3.1. Gromadzone informacje dotyczą:

3.1.1. adresu IP,

3.1.2. typu wykorzystywanej przeglądarki,

3.1.3. języka,

3.1.4. rodzaju systemu operacyjnego,

3.1.5. dostawcy usług internetowych,

3.1.6. informacji o czasie i dacie połączenie oraz lokalizacji urządzenia,

3.1.7. informacji identyfikujących użytkownika, przesyłanych do Witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego,

3.1.8. informacji o preferencjach Użytkownika.

3.2. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z witryny www.lifespan.pl, aby zapewnić dostosowaną do potrzeb Użytkownika, efektywną nawigację.

3.3. Zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy Lifespan Molecules sp. z o. o. w celu optymalizacji działań.

4. Pliki "Cookies" wykorzystywane na stronie lifespan.pl

4.1. W Witrynie www.lifespan.pl wykorzystujemy Pliki „cookies”:

4.1.1. „niezbędne” Pliki „cookies”, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w Witrynie i Sklepie Internetowym Lifespan molecules, np. uwierzytelniające Pliki „cookies” wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania,

4.1.2. Pliki „cookies” służące do zapewnienia bezpieczeństwa np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania,

4.1.3. „wydajnościowe” Pliki „cookies” umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania z Podstron Witryny,

4.1.4. „funkcjonalne” Pliki „cookies” umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu geograficznego, rozmiaru czcionki, wyglądu Strony internetowej,

4.1.5. „reklamowe” Pliki „cookies” umożliwiające dostarczanie Użytkownikowi treści reklamowych dostosowanych do jego zainteresowań.

4.2. Szczegółowe informacje na temat wykorzystania i zabezpieczenia zgromadzonych danych dostępne są na stronie: Google Analytics – zabezpieczanie danych https://support.google.com/analytics/answer/6004245

5. Przetwarzanie Plików "Cookies"

5.1. Ochrona Plików „Cookies” w Sklepie Internetowym Lifespan molecules odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich  przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach. Komunikacja w Sklepie Internetowym Lifespan molecules szyfrowana jest protokołem bezpieczeństwa SSL. Strona jest hostowana na serwerach Zaufanego Partnera (Hostinger.com).

5.2. Sklep Internetowy Lifespan molecules pozyskuje informacje o użytkownikach i ich zachowaniach na wszystkich podstronach poprzez gromadzenie plików “cookies”; każdorazowe wejście na stronę skutkuje zapisaniem na serwerze spseudonimizowanych informacji: data i godzina, adres IP, informacje o systemie operacyjnym i  przeglądarce internetowej.

6. Włączanie, wyłączanie i usuwanie plików "Cookies"

6.1. Użytkownik zawsze ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia Plików „cookies” poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies

6.2. Informacje dotyczące sposobu wyłączania plików „cookies” w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są na stronach:

6.2.1. Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka

6.2.2. Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl

6.2.3. Internet Explorer/ Edge: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

6.2.4. Opera: http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html

6.2.5. Safari: https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac

6.2.6. Przeglądarka Chrome w systemie Android dla urządzeń mobilnych:    https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl&co=GENIE.Platform%3DAndroid&oco=1

6.2.7. Przeglądarka Safari – system iOS dla urządzeń mobilnych: https://support.apple.com/pl-pl/HT201265

7. Administrator Plików "Cookies"

7.1. Administratorem Plików „Cookies” w Sklepie Internetowym Lifespan molecules jest Administrator Strony Internetowej Lifespan Molecules Sp. z o. o., wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego we Wrocławiu, pod nr 0000858226, NIP: 8961597109, REGON: 386945247, (zwaną dalej „Lifaspan Molecules sp. z o. o.”).

7.2. Dane teleadresowe umożliwiające Użytkownikowi kontakt z Administratorem Plików „Cookies”: adres pocztowy: 55-040 Bielany Wrocławskie, ul. Ogrodowa 60/5; numer telefonu: tel.: +48 787 656 850; adres poczty elektronicznej: info@lifespan.pl

7.3. Usługodawca jest Administratorem Plików „Cookies” zgromadzonych o Użytkownikach którzy zaakceptowali zbieranie plików „Cookies”. 

8. Postanowienia końcowe

8.1. Administrator Witryny i Sklepu Internetowego zastrzega sobie prawo do wprowadzania z ważnych przyczyn zmian w Niniejszej Polityce Plików „Cookies”. Wszelkie zmiany Polityki Plików „Cookies” wchodzą w życie w  odpowiednim terminie wskazanym przez Administratora, nie krótszym jednak niż 7 dni od daty ich zamieszczenia i opublikowania.

8.2. Zmieniona Polityka Plików „Cookies” wiąże Użytkownika / Klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384 Kodeksu cywilnego, to jest został on prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia.

8.3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką Plików „Cookies” zastosowanie mieć będą odpowiednie przepisy Kodeku cywilnego oraz ustawy z 30.05.2014 r. – o prawach konsumenta.

8.4. Niniejsza Polityka Plików „Cookies” jest dostępna pod adresem internetowym www.lifespan.pl

8.5. Polityka Plików „Cookies” wchodzi w życie z dniem 09.04.2023