RODO to kompleksowy zbiór regulacji przepisów prawnych dotyczący ochrony danych osobowych wprowadzony Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE a także w celu uzupełnienia przepisów wykonawczych krajowych i EU.

Ochrona Danych Osobowych w Sklepie Internetowym Lifespan molecules odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich  przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach. Komunikacja  w Sklepie Internetowym Lifespan molecules szyfrowana jest protokołem bezpieczeństwa SSL. Strona jest hostowana na serwerach Zaufanego Partnera (Hostinger.com).

Administratorem Danych Osobowych w Sklepie Internetowym Lifespan molecules jest Administrator Strony Internetowej Lifespan Molecules Sp. z o. o., wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego we Wrocławiu, pod nr 0000858226, NIP: 8961597109, REGON: 386945247.

Dokumenty do pobrania: